Ý kiến khách hàng
Đến với Dịch thuật Hà Nội Pro bạn cảm thấy thế nào ??
Tin tưởng
Hài lòng
Yên tâm
Trang chủThông tin tuyển sinh › TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
9 10 1337

TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thứ hai, 20.07.2015 03:59
TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3. 1.1. Ngành Quản trị kinh doanh : a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh không phải học bổ sung kiến thức. b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, cụ thể các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức (BSKT) 03 học phần: [1] Quản trị học: (2 tín chỉ) [2] Kinh tế quốc tế: (2 tín chỉ) [3] Quản trị chiến lược: (3 tín chỉ) c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, cụ thể các ngành: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức (BSKT) 05 học phần: [1] Quản trị học: (2 tín chỉ) [2] Kinh tế quốc tế: (2 tín chỉ) [3] Quản trị chiến lược: (3 tín chỉ) [4] Pháp luật kinh tế: (2 tín chỉ) [5] Kinh tế vi mô: (3 tín chỉ)

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 201 5

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh

1.1. Ngành Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02

1.2. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Mã số: 60.58.02.08

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo tập trung: 02 năm.

3. Điều kiện dự thi

3.1. Điều kiện văn bằng

3. 1.1. Ngành Quản trị kinh doanh :

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh không phải học bổ sung kiến thức.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, cụ thể các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức (BSKT) 03 học phần:

[1] Quản trị học: (2 tín chỉ)

[2] Kinh tế quốc tế: (2 tín chỉ)

[3] Quản trị chiến lược: (3 tín chỉ)

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, cụ thể các ngành: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức (BSKT) 05 học phần:

[1] Quản trị học: (2 tín chỉ)

[2] Kinh tế quốc tế: (2 tín chỉ)

[3] Quản trị chiến lược: (3 tín chỉ)

[4] Pháp luật kinh tế: (2 tín chỉ)

[5] Kinh tế vi mô: (3 tín chỉ)

3.1.2. N gành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp :

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng với chương trình đào tạo 4,5 năm đến 5 năm không phải học bổ sung kiến thức.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhưng với chương trình đào tạo 4 năm phải học bổ sung kiến thức 03 học phần:

[1] Chuyên đề kết cấu (4 tín chỉ)

[2] Chuyên đề công nghệ xây dựng (2 tín chỉ)

[3] Tiêu chuẩn ngành (1 tín chỉ)

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên nước phải học bổ sung kiến thức 03 học phần:

[1] Chuyên đề kết cấu (4 tín chỉ)

[2] Chuyên đề công nghệ xây dựng (2 tín chỉ)

[3] Tiêu chuẩn ngành (1 tín chỉ)

3.2. Điều kiện kinh nghiệm công tác

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

3.3. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

3.4. Có đủ sức khoẻ để học tập

3.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Nhà trường

4. Nội dung và hình thức tuyển sinh

Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Phương Đông phải tham dự kỳ thi tuyển sinh, gồm 3 môn thi sau:

4. 1.1. Ngành Quản trị kinh doanh

- Môn cơ bản: Toán kinh tế

- Môn cơ sở ngành: Quản trị học

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4.1.2. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Môn cơ bản: Toán cao cấp

- Môn cơ sở ngành: Sức bền vật liệu

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4.1.3. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển. Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

CambridgeExam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

 

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

5.2. Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại.

6. Hồ sơ tuyển sinh

6.1. Hồ sơ (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông)

- Phiếu đăng ký dự thi.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (công chứng), bản chính để đối chiếu ( Với các thí sinh đã học liên thông thì phải có bằng và bảng điểm các bậc học trước đại học; nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1, nếu bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải có văn bản xác nhận văn bằng đại học của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học BSKT (diện phải học BSKT).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyển địa phương.

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.

- 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

6.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/8/2015.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2015 đến ngày 31/8/2015

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng 202 nhà F – Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.66873372 - 0988362846

7. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập

7.1. Học bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường. Thí sinh nhận phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn bổ sung kiến thức tại Phòng Đào tạo của Trường.

- Đăng ký học: trước ngày 31/8/2015;

- Kế hoạch học: dự kiến từ 6/8/2015. Học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

8. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí thi: 120.000 đồng/ môn thi.

9. Thời gian và địa điểm thi

9.1. Thời gian thi tuyển: 19 ÷ 20/10/2015, Lịch thi cụ thể như sau:

- Sáng 19/9/2015: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

- Chiều 19/9/2015: Thi môn cơ bản

- Sáng 20/9/2015: Thi môn cơ sở ngành

- Chiều 20/9/2015: Thi môn Tiếng Anh

 Liên hệ:  Phòng 202 nhà F – Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.66873372 - 0988362846

 

  CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA CHÚNG TÔI:

 

Dịch thuật, dich thuatphiên dịchdịch thuật công chứngdich thuat cong chungcông ty dịch thuật,cong ty dich thuattrung tâm dịch thuậttrung tam dich thuatdịch thuật tiếng anh, dich thuat tieng anh, dịch thuật tiếng trungdich thuat tieng trungdịch thuật tiếng nhậtdich thuat tieng nhatdịch thuật tiếng làodich thuat tieng laodịch thuật tiếng đứcdich thuat tieng ducdịch thuật tiếng pháp,dich thuat tieng phapdịch thuật giá rẻdich thuat gia re

 

dichthuathanoipro.vn
google.com.vn

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Đăng kí học trực tuyến
vd: 1/1/1790.
+ =
Hỗ trợ trực tuyến
VP công ty: 024 668 733 72
024 668 733 72
Tư vấn: 0902 11 77 47
Hotline:0904 63 5557
dichthuathanoipro@gmail.com
Tin bài về chúng tôi
Buriram United hành động phũ phàng sau khi chia tay Xuân Trường Buriram United hành động phũ phàng sau khi chia tay...
Gần như mọi hình ảnh của tiền vệ Lương Xuân Trường trong 4 tháng khoác áo...
Bộ GD&ĐT không công bố đáp án ngay sau khi kết thúc thi THPT quốc gia 2019 Bộ GD&ĐT không công bố đáp án ngay sau khi kết...
“Điểm khác biệt của năm nay là Bộ GD&ĐT không công bố đáp án ngay sau khi...
Vỡ đường nước sạch cấp cho 3 quận nội thành Hà Nội Vỡ đường nước sạch cấp cho 3 quận nội...
Hàng nghìn hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Đống Đa có thể bị...
Vỡ đường nước sạch cấp cho 3 quận nội thành Hà Nội Vỡ đường nước sạch cấp cho 3 quận nội...
Hàng nghìn hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Đống Đa có thể bị...
Đối tác của chúng tôi
Cam kết chất lượng
Giá trị mang đến cho khách hàng